خبر چرخشی
مذاکرات تلفنی زنگنه با رئیس اوپک و وزیران نفت و انرژی کویت و روسیه