انتصابات
شنبه 28 ارديبهشت 1398 مدیرکل نظارت بر منابع هیدروکربوری و اکتشاف وزارت نفت منصوب شد
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در حکمی، پیام احتشامی را به‌عنوان «مدیرکل نظارت بر منابع هیدروکربوری و اکتشاف» منصوب کرد.

در حکم محسن پاک‌نژاد، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت به پیام احتشامی آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، سوابق و توانمندی‌های جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل نظارت بر منابع هیدروکربوری و اکتشاف» منصوب می‌شوید.