انتصابات
شنبه 26 مرداد 1398 محمدرضا مقدم مشاور وزیر نفت شد
وزیر نفت در حکمی محمدرضا مقدم را به‌عنوان مشاور خود منصوب کرد.

در حکم بیژن زنگنه، خطاب به محمدرضا مقدم آمده است: «با توجه به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در صنعت نفت، بدینوسیله به عنوان مشاور وزیر منصوب می‌شوید تا با اولویت، نسبت به ارائه پیشنهاد در حوزه‌های زیرساختی صنعت نفت به اینجانب اقدام نمائید.

از خداوند قادر متعال برای آن جناب تداوم توفیقات مسئلت می‌کنم.»